AGROTURYSTYKA


 (5) Agroturystyka
E. Sobolewski
tel. 515 420 242
                  Zakościele 75


 (6) Agroturystyka
 W. Żak
 tel. 44 710 11 95
                   Poświętne 2(7Ośrodek Jazdy  Konnej
KONICZYNKA
               M. Kasprzycki
               tel. 796 177 207

               Poświętne 18b


 (8) KOŃSKA
     ZAGRODA
Adamczewscy
               tel. 604 137 658

               Królowa Wola 196 (9) SEBA
S. Sosiński
tel. 692 260 485
   Królowa Wola 205


(10) Agroturystyka
B. Monik
tel. 44 710 18 51
               Zakościele 54
    (11) NOWY DWÓR
A. Płoszyńska
tel. 44 710 11 92
               Zakościele 67

Atrakcje turystyczne w Gminie Inowłódz

  • Zamek Królewski w Inowłodzu powstał w połowie XIV w., poza obrębem miasta w dolinie rzeki Pilicy. Pierwotnie posiadał dwie wieże, wznoszące się prawdopodobnie  na wys. ok. 30 m. Został wzniesiony z brunatno-rdzawego lokalnego piaskowca. Był kilkakrotnie przebudowywany wraz z panującą w danym czasie modą. Obecnie w części zrekonstruowany w postaci trwałej ruiny jako obiekt turystyczny spełniający również rolę ośrodka kultury oraz punktu informacji turystycznej.
  • Bunkier w Konewce to kompleks żelbetonowych poniemieckich schronów z czasów II wojny światowej. Najdłuższy z nich schron kolejowy wynosi prawie 380 m długości. Wewnątrz umieszczony jest tor na którym mieścił się pociąg sztabowy. Bunkry miały chronić pociągi w związku z planowaną inwazją na ZSRR. Podobny bunkier znajduje się w Jeleniu na terenie gminy Tomaszów, mają od 3,4 do 6,3 m grubości.
  • Romański Kościół św. Idziego - jest perełką architektury romańskiej wybudowany w końcu XI w., ufundowany przez Władysława Hermana. Wewnątrz cenny krucyfiks z XV w. Kościół znajduje się na szlaku romańskim.
  • Spała - miejscowość wypoczynkowa, miejsce polowań i wypoczynku koronowanych głów. Miejsce organizacji dożynek prezydenckich, a także obchodów ku czi św. Huberta, patrona myśliwych. Spała znana jest przede wszystkim jako ośrodek sportu, w którym do zawodów przygotowują się sportowcy.

Gmina Inowłódz to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu tomaszowskiego, po obu stronach Pilicy. Dogodne malownicze usytuowanie w dolinie rzeki, doskonałe przyrodniczo-krajobrazowe walory sprawiają, że gmina jest jednym z ważniejszych punktów na turystycznej mapie Polski, celem licznych odwiedzin turystów nie tylko z regionu łódzkiego. Przepiękne meandry Pilicy wraz z unikatowymi wyrobiskami skał jurajskich jej doliny, w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego stanowiącego pozostałość po dawnej Puszczy Pilickiej tworzą niepowtarzalny klimat. Wiele obecnych tu cennych zbytków świadczy o burzliwych od zarania naszej państwowości dziejach tych okolic w sąsiedztwie ważnych przepraw przez rzekę, na skrzyżowaniu handlowych szlaków.

 Szlaki Turystyczne
- „Piastowski Szlak Romański”

- Szlak czerwony (partyzancki)
- Szlak zielony
- Szlak niebieski im. Prezydenta Prof. Ignacego Mościckiego
- Szlak rowerowy niebieski im. Juliana Tuwima
- Łódzki Szlak Konny
- Kajakowy Szlak Pilicy