AGROTYRYSTYKA

Czekamy na zgłoszenia

Atrakcje turystyczne

  • Budynek dróżniczówki w miejscowości Dąbrowa z początku XX w. Przykład architektury drewnianej z XX w., zachowały się ozdoby snycerskie. Mimo upływu lat zachowała się pierwotna konstrukcja z oryginalnym zachowanym układem wnętrz.W chwili obecnej obiekt jest własnością Janiny i Władysława Dzierżanowskich.
  • W kościele parafialnym z początków XX w., zachowały się nagrobki z rzeźbionymi postaciami rycerzy z XVI w.
  • Cmentarz rzymsko-katolicki w Jakubowie, na którym pochowano Karolinę Bogusławską, żonę Wojciecha Bogusławskiego twórcy opery narodowej.

Gmina rolnicza leżąca w środkowej części powiatu tomaszowskiego. Siedzibą gminy jest Lubochnia ulokowana przy trasie ekspresowej S8 Warszawa – Katowice, co stanowi znaczący atut dla rozwoju tego obszaru. Ważnym jej bogactwem, obok rozwijającego się rolnictwa, są lasy (53% pow.) wraz z przepięknymi obszarami chronionymi:

  • Rezerwat „Kruszewiec” – ochrona wielogatunkowego lasu liściastego z udziałem stanowisk jodły
  • Rezerwat „Małecz” – ochrona fitocenoz boru mieszanego i wilgotnego oraz różanecznika żółtego
  • Rezerwat „Starodrzew Lubocheński” – ochrona starodrzewu sosnowo- dębowego naturalnego pochodzenia

Lubochnia, która swą nazwę zawdzięcza prawdopodobnie imieniu pierwszego jej właściciela, sięga swymi udokumentowanymi początkami czasów Bolesława Krzywoustego, który w 1111 r. ufundował tu kościół. Istotnym wydarzeniem w jej dziejach był przemarsz sprzymierzonych wojsk Władysława Jagiełły na rozprawę z Zakonem Krzyżackim pod Grunwald w czerwcu 1410 r. W czasie „potopu” szwedzkiego wieś uległa w znacznej mierze zniszczeniu. Poczynając od II rozbioru Polski, poprzez okres Księstwa Warszawskiego, Powstanie Styczniowe, aż  po czasy niemalże współczesne I i II wojny światowej, Lubochnia i jej najbliższe okolice były świadkami wielu dramatycznych bitew. Obecnie gmina Lubochnia jest jedną z najaktywniejszych w kultywowaniu regionalnych tradycji, rękodzieła i ludowej twórczości (Zespół Ludowy „Lubochnianie”.

Szlaki Turystyczne

Przez teren gminy przebiega ścieżka rowerowa Tomaszów Mazowiecki – Spała.