AGROTURYSTYKA
w budowie


 (25) Agroturystyka
M. Bogusławski
                  ul. Szkolna 9
                  tel. 663 558 292
                         785 154 471

 Atrakcje turystyczne

  •  Kościół św. Michała Archanioła w Zachorzowie.Pierwotnie była to Kaplica Dworska p.w. św. Izydora. Budowla drewniana, ściany oszalowane tarcicą. Cennym elementem zabytku są późnobarokowe ołtarze z końca XVIII w.
    W 2010 r. przeprowadzono gruntowny remont obejmujący wymianę zniszczonych elementów konstrukcji ścian, więźby dachowej, przyciesi.
  • Skansen „NIEBOWO” w Wincenty-nowie został otwarty w 2007 r.
    W skład wchodzi stuletnia bielona chata, kryta strzechą, piwnica - ziemianka, stodółka i wiata.
  • Kamieniołom owadów "Brzezinki" - skamieniałości jurajskich organizmów morskich i lądowych sprzed 148 mln lat. Odkryto w 2012 r. m.in.: gady morskie, spiralnie zwinięte amonity, żuki oraz latające gady - pterozaury.


Gmina Sławno położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, na Wzgórzach Opoczyńskich. Na terenie gminy występują złoża piasków kwarcowych i wapieni, w oparciu o które powstały oddziały wydobywcze kruszyw wiodących w branży producentów materiałów ceramicznych i budowlanych. Obszar leży w zasięgu wpływów kultury opoczyńskiej, znanej jako jeden z najciekawszych regionów etnograficznych w kraju.

 Szlaki Turystyczne

   - „Szlak Łokietka”