AGROTURYSTYKA


 (32) SOSENKA    

M. Olejnik
               tel. 603 518 775
          Sulejów, Rycerska 27


 (26) PRZY LESIE
W. Ozga
Łęczno 67
                  tel. 696 382 020


 (27) AgroBor
R. Borusławski
tel. 502 863 382
  Barkowice, ul. Widok 130


 (28) KAMYK
A. Koźlik
tel. 508 239 094
                  Barkowice M.
                  Działkowa 48


 (29) POD LASEM
A. Zielonka
tel. 501 556 573
                  Barkowice Mokre,
                  ul. Główna 39


 (30) BIAŁA
J. Borowiecki
tel. 508 373 036
                  Biała 129/130


 (31) DWA STAWY
J. Kugla-Owczarska
           tel. 600 135 184
           Sulejów, Połaniecka 1

 Atrakcje turystyczne

  • Opactwo Cystersów w Sulejowie zostało ufundowane przez przez Kazimierza Sprawiedliwego w XII w. Jest najlepiej zachowanym w Europie założeniem obronnym z  XV/XVI w. W części założenia mieści się hotel i stylowa restauracja. Klasztor Cystersów otrzymał w 2012 r. tytuł Pomnika Historii przyznawany przez Prezydenta Polski. Status pomnika historii jest niezbędny do ubiegania się o wpis  na listę UNESCO.
  • Kościół św. Floriana został wybudowany w latach 1901–1903, murowany z cegły. Konsekrowany w 1908 r. przez bpa S. Zdzitowieckiego, ordynariusza kujawsko - kaliskiego. W stylu neogotyckim,  ołtarz główny, prawa boczna nawa, stalle i dwa konfesjonały. Lewy ołtarz nawy bocznej został wykonany w stylu neoklasycystycznym. Ołtarz boczny ze św. Florianem z XVIII w.
  • Barokowy kościół p.w. św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie, późnobarokowy, wybudowany z cegły w 1730- 1784 r. Wnętrze ozdabiają piękne zabytkowe organy z XVIII w.
  • Kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, wzniesiona w 1644 r., z fundacji prywatnej Jadwigi i Baltazara Ligęzów

 Gmina miejsko - wiejska położona w południowo – wschodniej części regionu łódzkiego w powiecie piotrkowskim w dolinie środkowego biegu Pilicy rozlewającej się  przy północnej jej granicy Zalewu Sulejowskiego. W skład Gminy wchodzi 25 sołectw. Jej siedzibą jest miasto Sulejów ulokowane na obu brzegach Pilicy, na pograniczu Wzgórz Opoczyńskich i Równiny Piotrkowskiej. Pierwsze wzmianki o nim jako osadzie książęcej położonej na szlaku handlowym, przy przeprawie przez Pilicą, pochodzą z XII wieku. Powstanie miasta datowane na lata 1279 – 1292 r. związane jest z osadzeniem na Ziemi Sulejowskiej przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego w roku 1176 zakonu cystersów, którzy wybudowali tu potężny kościół i klasztor, ale przede wszystkim najbardziej przyczynili się do rozwoju tych okolic.  Miasto za sprawą korzystnego położenia rozwijało się dynamicznie jako ważny ośrodek rzemieślniczo – handlowy przez ośrodek wypalania wapna, które podobnie jak pozyskiwane z okolicznych lasów drewno, spływało masowo Pilicą do Wisły i dalej na północ. Dla usprawnienia transportu z wapienników w 1904 r. została uruchomiona kolej wąskotorowa.
II wojna światowa była dla Sulejowa czasem zagłady. Zginęła znaczna część jej mieszkańców, zniszczono 80 % zabudowań. Obecnie rozwój okolic Sulejowa z uwagi na potencjał wynikający z lokalnej historii, krajobrazu i przyrody doliny Pilicy, piękna Zalewu Sulejowskiego, Sulejowskiego Parku Krajobrazowego coraz mocniej związany jest z rozwojem turystyki na tym obszarze.

 Szlaki Turystyczne
- Kajakowy Szlak Pilicy

- Łódzki Szlak Konny
- Pieszy Szlak Partyzancki „Hubala”
- Ścieżka Rowerowa im. Zygmunta Goliata
- Szlak Grunwaldzki
- Pieszy Szlak Rzeki Pilicy
- Szlak Romański
- Szlak Cysterski (D) Hotel PODKLASZTORZE
J. Wiśniewska tel. 504 164 191
Sulejów, ul. W. Jagiełły 1