AGROTURYSTYKA
w budowie


 (43) LEŚNY 
       DWOREK

E.K. Kluzowscy
tel. 691 655 213
Golesze
Parcela 21


 (44) BOGUSŁAWICKIE ZACISZE
M. Kopińska,
tel. 505 870 310
       44 732 13 96                       Bogusławice 25


 (45) Agroturystyka
B. Sulikowski
                  tel. 791 236 145
                  Bogusławie 17


 (46) MIODOWY
        DOMEK

M.L. Gospodarczyk
                  tel. 677 995 016
Lubiaszów, ul. Jaśminowa 63

 Atrakcje turystyczne

  • Pałac Biskupów Kujawskich w Wolborzu został wzniesiony według projektu wybitnego architekta włoskiego Franciszka Placidiego w 1768-1773 r. z przeznaczeniem na letnią rezydencję Biskupów Kujawskich. Należy do najświetniejszych rezydencji magnackich w Polsce z okresu późnego baroku. Składa się z pałacu, dwóch oficyn, pomieszczeń gospodarczych i kordegardy, a także z dziedzińca i parku.
  • Kościół św. Mikołaja w Wolborzu został wzniesiony w XV w. 1544 r. arcybiskup Piotr Gamrat podniósł kościół do rangi kolegiaty (odebrano mu w 1818 r.). Dzisiejszy kościół to wynik przebudowy w 1766 r. W wyniku przebudowy powstał piękny, barokowy hełm wieży. Kościół jest trójnawowy i orientowany, wnętrze zdobi zespół ołtarzy rokokowych z obrazami Franciszka Smuglewicza z XVIII w.
  • Dwór w Lubiatowie zbudowany na  przełomie XIX i XX w. w stylu eklektycznym. Obecnie służy jako budynek szkoły podstawowej.
  • "Kapliczka Czarneckiego" w Wolborzu usytuowana u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej i Czarneckiego, postawiono dla upamiętnienia zwycięskiej potyczki, stoczonej przez Polaków ze Szwedami w 1665 r. pod Wolborzem.
  • Pałac w Bogusławicach został zbudowany w połowie XIX w. przez rodzinę dygnitarzy rosyjskich de Witte. Wnętrza pałacu zdobią malowidła ścienne o tematyce hippicznej Bohdana Kamińskiego.

 Gmina miejsko- wiejska powiatu piotrkowskiego, ulokowana na Równinie Piotrkowskiej, od północno- zachodniej strony Zalewu Sulejowskiego, w dolinie Pilicy i jej dopływów: Wolbórki i Moszczanki. Jej południowo-wschodnia zalesiona część znajduje się na terenie Piliczańsko - Radomszczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Jednym z najważniejszych atutów gminy, jest dogodne położenie przy drodze krajowej nr 8 Warszawa- Wrocław, między Tomaszowem Mazowieckim i Piotrkowem Trybunalskim. Siedzibą gminy jest Wolbórz, jedna z najstarszych miast w Polsce (pierwsza wzmianka pochodzi z 1065 r.), od XII w. druga stolica biskupstwa kujawskiego. Miasto jako ważny ośrodek handlu, rzemiosła i oświaty (filia Akademii Jagiellońskiej) od stuleci wiązało swój rozwój z odbywającymi się synodami kościelnymi i sejmikami szlacheckimi w pobliskim Piotrkowie – stolicy polskiego parlamentaryzmu. 1 stycznia 2011 r. Wolbórz odzyskał prawa miejskie, które ukazem carskim z roku 1870 zostały mu odebrane w następstwie aktywnej postawy jej mieszkańców w czasie powstania styczniowego.

 Szlaki Turystyczne

- Czerwony pieszy szlak turystyczny - Szlak Partyzancki Małego Franka
- Niebieski szlak turystyczny - Szlak Rzeki Pilicy
- Zielony szlak turystyczny - Szlak rekraacyjny
- Czerony szlak dla turystów zmotoryzowanych
- Szlak Kajakowy Pilicy
- Łódzki Szlak Konny
- Ścieżki rowerowe, m.in. Zygmunta Goliata