ZŁOTA GRUSZA

Zasięg konkursu "Złota Grusza" ma charakter wojewódzki, zgłaszać się mogą wszyscy gospodarze, prowadzący agroturystykę w Łódzkiem. Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne i gospodarstwo agroturystyczne tradycyjne, a walczą o statuetkę Złotej Gruszy i nagrody pieniężne. Dodatkowym atutem startowania w konkursie jest możliwość promocji swojego gospodarstwa w wydawanym corocznie, przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego, katalogu, w którym zebrane są wszystkie zgłoszone do udziału w konkursie gospodarstwa.


W konkursie mogą brać udział rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i prowadzący usługi agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej stanowiącej dodatkowe źródło dochodu oraz rolnicy, wynajmujący pokoje gościnne w gospodarstwie rolnym, mający zgłoszoną działalność w Urzędzie Gminy do „Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”.


O zaklasyfikowaniu do odpowiedniej kategorii decyduje komisja konkursowa, biorąca pod uwagę następujące aspekty, dotyczące funkcjonowania obiektów:
- czy agroturystyka jest jedyną czy dodatkową formą działalności generującej przychód,
- czy gospodarstwo prowadzi tradycyjną działalność rolniczą,
- czy podstawowe produkty żywnościowe pochodzą z gospodarstwa, czy też są kupowane.


Do kategorii gospodarstw agroturystycznych klasyfikowane są gospodarstwa, dla których agroturystyka jest jedynym lub dominującym źródłem dochodu, wynajem pokoi stanowi główne źródło utrzymania a podstawowe produkty żywnościowe są kupowane. Gospodarstwa agroturystyczne tradycyjne prowadzą tradycyjną działalność rolniczą, podstawowe produkty żywnościowe pochodzą z własnego gospodarstwa a wynajem pokoi jest jedynie dodatkowym źródłem dochodów.